1 Dexter S:7 | Surprise, Motherfucker E:12 | AfterBuzz TV AfterShow2012-12-17 06:02:52
Listen
Listen
2 Dexter S:7 | Do You See What I See? E:11 | AfterBuzz TV AfterShow2012-12-10 04:33:40
Listen
Listen
3 Dexter S:7 | The Dark…Whatever E:10 | AfterBuzz TV AfterShow2012-12-03 08:05:04
Listen
Listen
4 Dexter S:7 | Interview with Aimee Garcia – November 28th, 2012 | AfterBuzz TV AfterShow2012-11-29 04:48:10
Listen
Listen
5 Dexter S:7 | Helter Skelter E:9 | AfterBuzz TV AfterShow2012-11-26 04:25:55
Listen
Listen
6 Dexter S:7 | Argentina E:8 | AfterBuzz TV AfterShow2012-11-19 05:45:05
Listen
Listen
7 Dexter S:7 | Chemistry E:7 | AfterBuzz TV AfterShow2012-11-12 04:40:19
Listen
Listen
8 Dexter S:7 | Do the Wrong Thing E:6 | AfterBuzz TV AfterShow2012-11-05 05:58:22
Listen
Listen
9 Dexter S:7 | Swim Deep E:5 | AfterBuzz TV AfterShow2012-10-29 03:15:32
Listen
Listen
10 Dexter S:7 | Run E:4 | AfterBuzz TV AfterShow2012-10-22 03:11:50
Listen
Listen
11 Dexter S:7 | Buck the System E:3 | AfterBuzz TV AfterShow2012-10-15 09:20:56
Listen
Listen
12 Dexter S:7 | Sunshine and Frosty Swirl E:2 | AfterBuzz TV AfterShow2012-10-08 07:46:04
Listen
Listen
13 Dexter S:7 | Are You…? E:1 | AfterBuzz TV AfterShow2012-10-01 03:06:47
Listen
Listen
14 Dexter S:7 | Season 7 Preview | AfterBuzz TV AfterShow2012-09-24 04:45:56
Listen
Listen
15 Dexter S:6 | This Is the Way the World Ends E:12 | AfterBuzz TV AfterShow2011-12-19 08:30:38
Listen
Listen
16 Dexter S:6 | Talk to the Hand E:11 | AfterBuzz TV AfterShow2011-12-12 06:37:52
Listen
Listen
17 Dexter S:6 | Ricochet Rabbit E:10 | AfterBuzz TV AfterShow2011-12-05 06:51:40
Listen
Listen
18 Dexter S:6 | Get Gellar E:9 | AfterBuzz TV AfterShow2011-11-28 07:42:56
Listen
Listen
19 Dexter S:6 | Sin of Omission E:8 | AfterBuzz TV AfterShow2011-11-21 08:06:44
Listen
Listen
20 Dexter S:6 | Nebraska E:7 | AfterBuzz TV AfterShow2011-11-14 07:42:14
Listen
Listen